TMC Bharti

{TMC} ठाणे महानगरपालिकेत 1375 जागांसाठी भरती. Thane Municipal Corporation Recruitment 2020 Jobmarathi

{TMC} ठाणे महानगरपालिकेत 1375 जागांसाठी भरती Jobmarathi

{TMC} ठाणे महानगरपालिकेत 1375 जागांसाठी भरती Jobmarathi Thane Municipal Corporation Recruitment 2020,Thane Mahanagarpalika Bharti 2020 1375 जागांसाठी भरती Total: 1375 जागा पदाचे नाव & तपशील: पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या 1 इन्टेसीव्हीस्ट 04 2 ज्युनिअर रेसिडेंट 10 3 वैद्यकीय अधिकारी 226 4 वैद्यकीय अधिकारी (आयुर्वेदिक) 100 5 आरोग्य निरीक्षक 50 6 सिस्टर इन्चार्ज 150 7 परिचारीका (GNM) 195 8 प्रसाविका (ANM) 110 9 फार्मासिस्ट 29 10 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 69 11 सहाय्यक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 50 12 ECG ऑपरेटर 30 13 आया 106 14 वॉर्डबॉय/परिचर 200 15 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 46 Total 1375 शैक्षणिक पात्रता: पद क्र.1: MD Medicine पद क्र.2: MBBS पद क्र.3: MBBS पद क्र.4: (i) BAMS (ii) 03 वर्षे अनुभव पद क्र.5: (i) 12वी उत्तीर्ण (ii) आरोग्य/स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा पद क्र.6: (i) 12वी उत्तीर्ण (ii) GNM (iii) 07 वर्षे अनुभव पद क्र.7: (i) 12वी उत्तीर्ण (ii) GNM पद क्र.8: (i) 10वी उत्तीर्ण (ii) ANM पद क्र.9: (i) 12वी उत्तीर्ण (ii) D.Pharm (iii) 03 वर्षे अनुभव पद क्र.10: (i) रसायनशास्त्र,जीवशास्त्र,शुक्ष्मजीव शास्त्र विषयातील पदवी (ii) DMLT (iii) 03 वर्षे अनुभव पद क्र.11: (i) विज्ञान शाखेतील पदवी (ii) DMLT पद क्र.12: (i) भौतिकशास्त्र पदवी (ii) ह्रदय स्पंदन आलेख तंत्रज्ञ प्रशिक्षण पूर्ण. (iii) 02 वर्षे अनुभव पद क्र.13: 07 वी उत्तीर्ण पद क्र.14: 10वी & 12वी उत्तीर्ण पद क्र.15: (i) वाणिज्य/कला शाखेतील पदवी (ii) इंग्रजी टायपिंग 40.श.प्र.मि. व मराठी 30.श.प्र.मि. (iii) MS-CIT & Tally वयाची अट: 20 मे 2020 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट] नोकरी ठिकाण: ठाणे Fee: फी नाही. थेट मुलाखत: अ.क्र. पदाचे नाव तारीख 1 इन्टेसीव्हीस्ट, ज्युनिअर रेसिडेंट, वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी (आयुर्वेदिक), 22 मे 2020 2 परिचारीका (GNM), प्रसाविका (ANM) 26 मे 2020 3 सिस्टर इन्चार्ज, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट 27 मे 2020 4 वॉर्डबॉय/परिचर 28 मे 2020 5 आरोग्य निरीक्षक, सहाय्यक प्रयोगशाळा तं


Thane Municipal Corporation Recruitment 2020,Thane Mahanagarpalika Bharti 2020

1375 जागांसाठी भरती 

Total: 1375 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 इन्टेसीव्हीस्ट 04
2 ज्युनिअर रेसिडेंट 10
3 वैद्यकीय अधिकारी 226
4 वैद्यकीय अधिकारी (आयुर्वेदिक) 100
5 आरोग्य निरीक्षक 50
6 सिस्टर इन्चार्ज 150
7 परिचारीका (GNM) 195
8 प्रसाविका (ANM) 110
9 फार्मासिस्ट 29
10 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 69
11 सहाय्यक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 50
12 ECG ऑपरेटर 30
13 आया 106
14 वॉर्डबॉय/परिचर 200
15 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 46
Total 1375


शैक्षणिक पात्रता: 

पद क्र.1: MD Medicine
पद क्र.2: MBBS
पद क्र.3: MBBS
पद क्र.4: (i) BAMS  (ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.5: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) आरोग्य/स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा   
पद क्र.6: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) GNM    (iii) 07 वर्षे अनुभव 
पद क्र.7: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) GNM 
पद क्र.8: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) ANM
पद क्र.9: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) D.Pharm    (iii) 03 वर्षे अनुभव 
पद क्र.10: (i) जीवशास्त्र,शुक्ष्मजीव शास्त्र, रसायनशास्त्र विषयातील पदवी    (ii) DMLT    (iii) 03 वर्षे अनुभव 
पद क्र.11: (i) विज्ञान शाखेतील पदवी  (ii) DMLT 
पद क्र.12: (i) भौतिकशास्त्र पदवी   (ii) ह्रदय स्पंदन आलेख तंत्रज्ञ प्रशिक्षण पूर्ण.  (iii) 02 वर्षे अनुभव 
पद क्र.13: 07 वी उत्तीर्ण
पद क्र.14: 10वी & 12वी उत्तीर्ण
पद क्र.15: (i) वाणिज्य/कला शाखेतील पदवी  (ii) इंग्रजी टायपिंग 40.श.प्र.मि. व मराठी 30.श.प्र.मि.  (iii) MS-CIT & Tally
वयाची अट: 20 मे 2020 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]


नोकरी ठिकाण: ठाणे

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत:

अ.क्र. पदाचे नाव तारीख
1 इन्टेसीव्हीस्ट, ज्युनिअर रेसिडेंट, वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी (आयुर्वेदिक), 22 मे 2020
2 परिचारीका (GNM), प्रसाविका (ANM) 26 मे 2020
3 सिस्टर इन्चार्ज, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट 27 मे 2020
4 वॉर्डबॉय/परिचर 28 मे 2020
5 आरोग्य निरीक्षक, सहाय्यक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 29 मे 2020
6 ECG ऑपरेटर, आया
30 मे 2020मुलाखतीचे ठिकाण:  ठाणे महानगरपालिकेच्या मुख्यालय, महापालिका भवन,सर सेनानी जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी पांच पाखाडी ठाणे – 400602


अधिकृत वेबसाईट: पाहा


जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button