Letest jobs

(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ‘लघुलेखक & लघुटंकलेखक’ पदांची भरती 2018

(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ‘लघुलेखक & लघुटंकलेखक’ पदांची भरती 2018

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | [mpsc.gov.in]

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | [mpsc.gov.in]

Maharashtra MPSC Lipik Bharti Recruitment 2018

भर्ती कार्यालय (Recruitment office) :(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत
जाहिरात क्र. (Advt. No.) : 05/2018 to 10/2018
एकूण पद संख्या (Total Posts) : 98 जागा
पद नाम व संख्या (Post Name) :
 1. लघुटंकलेखक (इंग्रजी) गट – क सामान्य प्रशासन विभाग : 12 जागा
 2. लघुटंकलेखक (मराठी) गट – क सामान्य प्रशासन विभाग: 11 जागा
 3. निम्न श्रेणी लघुलेखक – इंग्रजी, गट – ब(अराजपत्रित) : 22 जागा
 4. निम्न श्रेणी लघुलेखक – मराठी, गट – ब(अराजपत्रित) : 22 जागा
 5. उच्च श्रेणी लघुलेखक – इंग्रजी, गट – ब(अराजपत्रित)  : 18 जागा
 6. उच्च श्रेणी लघुलेखक – मराठी, गट – ब (अराजपत्रित) : 13 जागा

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Pay scale Details as below

पेस्केल (Pay Scale) :
 • पद 1 – Rs 5200-20200/- ग्रेड पे 2400/- Rs
 • पद 2 – Rs 5200-20200/- ग्रेड पे 2400/- Rs
 • पद 3 – Rs 9300 – 34800/- ग्रेड पे 4300/- Rs
 • पद 4 – Rs 9300-34800/- ग्रेड पे 4300/- Rs
 • पद 5 – Rs 9300- 34800/- ग्रेड पे 4400/- Rs
 • पद 6 – Rs 9300 – 34800/- ग्रेड पे 4400/- Rs

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Educational Qualification Details as below

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) :
 1. लघुटंकलेखक (इंग्रजी) गट – क सामान्य प्रशासन विभाग :
  • (SSC) 10 वी उत्तीर्ण आणि
  • इंग्रजी लघुलेखन (Shorthand) 80 श.प्र.मि. व टंकलेखन (Typing) 40 श.प्र.मि.
  • MS-CIT किंवा C.C.C. संगणक कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक.
 2. लघुटंकलेखक (मराठी) गट – क सामान्य प्रशासन विभाग :
  • (SSC) 10 वी उत्तीर्ण आणि
  • मराठी लघुलेखन (Shorthand) 80 श.प्र.मि. व टंकलेखन (Typing) 30 श.प्र.मि.
  • MS-CIT किंवा C.C.C. संगणक कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक.
 3. निम्न श्रेणी लघुलेखक – इंग्रजी, गट – ब(अराजपत्रित) :
  • (SSC) 10 वी उत्तीर्ण आणि
  • इंग्रजी लघुलेखन (Shorthand) 100 श.प्र.मि. व टंकलेखन (Typing) 40 श.प्र.मि.
  • MS-CIT किंवा C.C.C. संगणक कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक.
 4. निम्न श्रेणी लघुलेखक – मराठी, गट – ब(अराजपत्रित) :
  • (SSC) 10 वी उत्तीर्ण आणि
  • मराठी लघुलेखन (Shorthand) 100 श.प्र.मि. व टंकलेखन (Typing) 30 श.प्र.मि.
  • MS-CIT किंवा C.C.C. संगणक कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक.
 5. उच्च श्रेणी लघुलेखक – इंग्रजी, गट – ब(अराजपत्रित) :
  • (SSC) 10 वी उत्तीर्ण आणि
  • इंग्रजी लघुलेखन (Shorthand) 120 श.प्र.मि. व टंकलेखन (Typing) 40 श.प्र.मि.
  • MS-CIT किंवा C.C.C. संगणक कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक.
 6. उच्च श्रेणी लघुलेखक – मराठी, गट – ब (अराजपत्रित) :
  • (SSC) 10 वी उत्तीर्ण आणि
  • मराठी लघुलेखन (Shorthand) 120 श.प्र.मि. व टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  • MS-CIT किंवा C.C.C. संगणक कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक.

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Age limits Details as below

वयोमर्यादा (Age Limits) : 01 मे, 2018 रोजी
 • OPEN प्रवर्ग : 18 वर्षे ते 38 वर्षे पर्यंत.
 • मागास प्रवर्ग : उच्च वय मर्यादेत 05 वर्षे सवलत राहिल.
 • आधिक माहिती करीता जाहिरात वाचावी.

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Application fees Details as below

अर्ज फीस (Application Fees) :
 • खुला/ओबीसी प्रवर्ग : Rs 374/-
 • SC/ST/माजी सैनिक प्रवर्ग : Rs 274/-

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Exam Pattern Details as below

परीक्षा पद्धती (Exam Scheme) :
 • वस्तुनिस्ठ स्वरुपाची चाळणी परीक्षा – 100 Marks.
 • लाघुलेखक-टंकलेखक चाचणी – 75 Marks.
 • मुलाखत – 25 Marks.

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | How to Apply Details as below

अर्ज पद्धत (How to Apply) :
 • अर्ज हे फ़क्त Online ऑनलाईन पद्धतीनेच करावेत.

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Official Website portal

आधिकृत संकेत स्थल (Official Sites) :

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Help line information

मदत क्र. (Helpline No’s) :

टिप (Note) :
 1. शैक्षणिक अर्हता,वयोमर्यादा,सामाजिक व समांतर आरक्षण नुसार पदाची संख्या,विहित परीक्षा शुल्क,अर्ज करण्याची पद्धत ,विविध महत्वाच्या दिनांक,परीक्षेबाबत तपशील व इतर अधिक माहिती साठी जाहिरात वाचावी.
 2. जाहिरात वाचूनच अर्ज करावा.
 3. जाहिरात Download लिंक व अर्ज करण्याची Online लिंक खालील बाजुस दिलेली आहे.

Maharashtra MPSC Steno Typist Lipik Bharti Recruitment 2018 | Admit card, Hallticket, Exam date, Result date details as below

महत्वाचे दिनांक (Important Dates) :
अर्ज करण्याची सुरुवात दिनांक : 25 जानेवारी 2018 पासून.
अर्ज करण्याचा शेवट दिनांक (Last Date) : 14 फेब्रुवारी, 2018 रोजी रात्री (12:59 वा) पर्यंत.

⇓ जाहिरात/Apply Links ⇓


अर्ज करण्याची Online लिंक (Apply Here)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button