Letest jobs

(ESIC) कर्मचारी राज्य विमा निगम येथे शिक्षक पद भरती 2018

(ESIC) कर्मचारी राज्य विमा निगम येथे शिक्षक पद भरती 2018

ESIC Teachers Recruitment 2018 Application form Apply Online

ESIC Teachers Recruitment 2018 Employee’s State Insurance Corporation Recruitment 2018 New Delhi Invites Online Applications for the post of Professor, Associate Professor and assistant Professor.
भर्ती कार्यालय (Recruitment office) : (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा निगम येथे शिक्षक पद भरती 2018
जाहिरात क्र. (Advt. No.) :आधिकृत संकेत स्थल द्वारा जारी
एकूण पद संख्या (Total Posts) :
ESIC Teachers Recruitment 2018 Post Name
पद नाम व संख्या :
 • प्राध्यापक [Professor] : 22 जागा
 • संबंधित प्राध्यापक [Associate Professor] : 29 जागा
 • सहाय्यक प्राध्यापक [Assistant Professor] : 10 जागा
पेस्केल (Pay Scale) :
Eigibility Criteria for ESIC Teachers Recruitment 2018 Professor, Associate Professor & Assistant Professor Post
शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) :
 1. प्राध्यापक  :
  1. वैद्यकीय पदवी परीक्षा (Medical Degree) M.D/M.S. किंवा समकक्ष पदव्युत्तर पदवी (Post Graduate) संबंधित विषय किंवा
  2. अनुभव – 3 वर्षे Associate Professor या पदाचा अनुभव असावा.
 2. संबंधित प्राध्यापक 
  1. वैद्यकीय पदवी परीक्षा (Medical Degree) M.D/M.S. किंवा समकक्ष पदव्युत्तर पदवी (Post Graduate) संबंधित विषय किंवा
  2. अनुभव – 4 वर्षे Assistant Professor या पदाचा अनुभव असावा.
 3. सहाय्यक प्राध्यापक :
  1. वैद्यकीय पदवी परीक्षा (Medical Degree) M.D/M.S. किंवा समकक्ष पदव्युत्तर पदवी (Post Graduate) संबंधित विषय किंवा
  2. अनुभव – 3 वर्षे teaching experience in the subject as Resident or Registrar or Demonstrator or Tutor अनुभव असावा.
Age Criteria for ESIC Teachers Recruitment 2018
वयोमर्यादा (Age Limits) :
 • OPEN प्रवर्ग : 50 वर्षे पर्यंत.
 • OBC प्रवर्ग : उच्च वय मर्यादेत 03 वर्षे सवलत राहिल.
 • SC/ST प्रवर्ग : उच्च वय मर्यादेत 05 वर्षे सवलत राहिल.
 • आधिक माहिती करीता जाहिरात वाचावी.

Application fees for ESIC Teachers Recruitment 2018

अर्ज फीस (Application Fees) :
 • खुला प्रवर्ग : 225/- रु.
 • मागास प्रवर्ग : अर्ज फीस नाही.
How to Apply for ESIC Teachers Recruitment 2018
अर्ज पद्धत (How to Apply) :
 • अर्ज हे फ़क्त Online ऑनलाईन पद्धतीनेच करावेत.
Official website – ESIC Teachers Recruitment 2018
आधिकृत संकेत स्थल (Official Sites) :

टिप (Note) :
 1. शैक्षणिक अर्हता,वयोमर्यादा,सामाजिक व समांतर आरक्षण नुसार पदाची संख्या,विहित परीक्षा शुल्क,अर्ज करण्याची पद्धत ,विविध महत्वाच्या दिनांक,परीक्षेबाबत तपशील व इतर अधिक माहिती साठी जाहिरात वाचावी.
 2. जाहिरात वाचूनच अर्ज करावा.
 3. जाहिरात Download लिंक व अर्ज करण्याची Online लिंक खालील बाजुस दिलेली आहे.

महत्वाचे दिनांक (Important Dates) :
अर्ज करण्याचा शेवट दिनांक (Last Date) : 16 जानेवारी, 2018 रोजी पर्यंत.

⇓ ESIC Teachers Recruitment 2018 जाहिरात/Apply Links ⇓


अर्ज करण्याची Online लिंक (Apply Here)

जाहिरात Download लिंक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button