Diploma

नागपुर महानगर पालिका येथे थेट मुलाखती द्वारे भरती 2018

नागपुर महानगर पालिका येथे थेट मुलाखती द्वारे भरती 2018

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018

थेट मुलाखती द्वारे

भर्ती कार्यालय (Recruitment office) :आरोग्य विभाग महानगरपालिका नागपुर येथे
जाहिरात क्र. (Advt. No.) :553/PR/27/01/18
पद भर्ती पद्धत (Posting Type) :कंत्राटी पद्धत (Contract Basis)
एकूण पद संख्या (Total Posts) :04 जागा

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Post Vacancies Details as below

पद नाम व संख्या (Post Name) :
 1. वरिस्ठ पशुवैद्यक : 01 जागा
  • OPEN – 01 जागा
 2. पशुवैद्यक : 03 जागा
  • OPEN – 02 जागा
  • SC – 01 जागा
 3. पॅरावेट : 01 जागा
  • OPEN – 01 जागा

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Pay scale Details as below

पेस्केल (Pay Scale) :
 • 10,000/- रु ते 20,000/- पर्यंत (पद नुसार)

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Educational Qualification Details as below

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) :
 1. वरिस्ठ पशुवैद्यक :
  • मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यापीठ मार्फ़त पशुवैद्यकीय शास्त्रातील B.V.S.C.&A.H.
  • राज्य पशुवैद्यक परीक्षादेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
  • मोकाट स्वनाची नसबंदी करण्याबाबतचा किमान 03 वर्षे अनुभव असावा.
 2. पशुवैद्यक :
  • मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यापीठ मार्फ़त पशुवैद्यकीय शास्त्रातील B.V.S.C.&A.H.
  • राज्य पशुवैद्यक परीक्षादेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
  • मोकाट स्वनाची नसबंदी करण्याबाबतचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
 3. पॅरावेट :
  • मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यापीठ मार्फ़त पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदविका (Diploma) परिक्षा उत्तीर्ण आवश्यक.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Age limits Details as below

वयोमर्यादा (Age Limits) :08/02/2018 रोजी
 • मागास प्रवर्ग : 43 वर्षे पर्यंत.
 • आधिक माहिती करीता जाहिरात वाचावी.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Selection Process Details as below

निवड पद्धत(Selection Process) :
 • मुलाखती द्वारे

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | How to apply Details as below

अर्ज पद्धत (How to Apply) :
 • अर्ज हे फ़क्त थेट मुलाखती द्वारे भरली जातील.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Interview Address Details as below

मुलाखातीस उपस्थित रहण्याचा पत्ता (Direct Interview Venue/Address) :
नागपुर महानगरपालिका,
छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय ईमारत,
सिव्हिल लाईन्स, नागपुर कार्यालय .

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Official Web address Details as below

आधिकृत संकेत स्थल (Official Sites) :

टिप (Note) :
 1. शैक्षणिक अर्हता,वयोमर्यादा,सामाजिक व समांतर आरक्षण नुसार पदाची संख्या,विहित परीक्षा शुल्क,अर्ज करण्याची पद्धत ,विविध महत्वाच्या दिनांक,परीक्षेबाबत तपशील व इतर अधिक माहिती साठी जाहिरात वाचावी.
 2. जाहिरात वाचूनच अर्ज करावा.
 3. जाहिरात Download लिंक व अर्ज करण्याची Online लिंक खालील बाजुस दिलेली आहे.

Nagpur Mahangarpalika Direct Interview Recruitment 2018 | Important dates Details as below

महत्वाचे दिनांक (Important Dates) :
थेट मुलाखतीचा दिनांक (Direct Interview Date) : 08/02/2018 रोजी सकाळी 11:00 वा पासून.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button